krótkowzroczność

Jak skorygować krótkowzroczność?

Krótkowzroczność polega na nieostrym i niewyraźnym postrzeganiu oddalonych obiektów, podczas gdy te znajdujące się w pobliżu są widziane w sposób prawidłowy. Jest to powszechna wada wzroku, związana najczęściej z nieprawidłową budową oka. Może mieć ona…